TOESTEMMING OVEREENKOMSTIG HET ITALIAANSE WETSBESLUIT. NR. 196/03

Alle ontvangen persoonsgegevens zullen door Cogest S.r.l. gebruikt worden overeenkomstig het wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003 (de nieuwe privacy wet). Gegevens verzameling wordt uitgevoerd via de regels en bedoelingen aangegeven in deze wet voor marketing- en promotiedoeleinden. De verzamelde gegevens zullen op geen enkele manier meegedeeld of doorgestuurd worden aan derden. Overeenkomstig art. 7 Wetsbesluit nr. 196/03 (Rechten van de betrokkene) kunt u elk moment toegang vragen tot uw gegevens en indien gewenst veranderingen of de annulering vragen of u verzetten tegen het gebruik van deze data door een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres te zenden.
Hierbij geef ik toestemming om mijn persoonlijke gegevens in uw (Cogest S.r.l.) database te bewaren en om mij informatie-, reclame- en promotie materiaal dat betrekking heeft op uw activiteiten en de verhandelende producten te zenden, in overeenstemming met wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003 Nieuwe privacy wet “Wet Bescherming Persoonsgegevens”.

INFORMATIEVERSTREKKING OP GROND VAN ART. 13 VAN HET (iTALIAANSE) wETSBESLUIT N. 196/2003 “Code voor DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS”

1) Geachte Gebruiker,
op grond en ingevolge artikel 13 van de “Wet inzake de bescherming van persoonsgegevens” (hierna te noemen: “Code”) verleent COGEST S.r.l. (hierna te noemen: “COGEST”), als Houder van de gegevensverwerking, u de informatieve tekst met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers van de website www.campingcevedale.it (hierna te noemen: “Site”). De huidige informatieve tekst wordt tevens verleend op grond van en ingevolge de voorzieningen van de Maatregel van de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens van 8 mei 2014 “Identificatie van de vereenvoudigde procedures voor de informatieverstrekking en de verwerving van de toestemming voor het gebruik van cookies” (hierna te noemen “Maatregel”). Deze informatieverstrekking geldt echter niet voor andere websites van derden waarmee de Gebruiker in contact zou kunnen komen via de link. COGEST zal de volgende gegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met wat vastgelegd is door de Code.
2) Soorten verzamelde gegevens en doeleinden
A) Registratiegegevens

COGEST kan de door de Gebruiker, via CONTACTEN van de Site, vrijwillig geleverde persoonsgegevens verkrijgen, om deze te gebruiken voor de volgende doeleinden:
• voor het verwerken van uw verzoeken via het formulier voor de verzameling van gegevens;
• om u, na uw uitdrukkelijke toestemming verleend door het aanvinken van het betreffende hokje op de pagina CONTACTEN, een periodieke nieuwsbrief, met betrekking tot evenementen, nieuwigheden over commerciële doeleinden en marketing en eventuele aanbiedingen, te sturen.
B) Verkeersgegevens
De computersystemen en de software procedures voor de werking van de Site verzamelen, tijdens de gewone werking, enkele persoonsgegevens waarvan de overdracht automatisch geschiedt bij het gebruik van internet. Het gaat om inlichtingen die niet verzameld worden om aan geïdentificeerde personen verbonden te worden, maar die, wegens hun aard, via verwerkingen van en associaties met gegevens die door derden worden gehouden, de gebruikers toch kunnen identificeren.
Hieronder vallen gegevens zoals IP-adressen of domeinnamen van de computers die gebruikt worden door de Gebruikers die naar de Site surfen, adressen van URI (Uniform Resourse Identifier) natatie van de aangevraagde bronnen, het tijdstip van aanvraag en de methode gebruikt om de aanvraag naar de server te sturen, de grootte van het bestand dat daarop verkregen wordt, de numerieke code met de antwoordstatus van de server (succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de Gebruiker. Deze gegevens worden enkel gebruikt om anonieme statistische gegevens over het gebruik van de Site te verkrijgen of om te controleren of de Site correct functioneert. De informatie kan tevens gebruikt worden om de verantwoordelijkheid na te gaan in het geval van misbruik die schade toebrengt aan de Site: behalve voor deze gevallen, worden de gegevens bewaard voor een door de wetgeving vastgestelde tijd die nodig is om aan de Gebruiker de gevraagde service te kunnen bieden en om de zending van de communicatie te garanderen.
De optionele, expliciete en vrijwillige, zending van het e-mailadres naar de adressen aangegeven op de Site vergen de verwerving van het adres van de afzender en van eventuele andere ingevoerde persoonsgegevens die nodig zijn om de diensten aan te kunnen bieden.
C) Soorten cookies – Definitie
Cookies zijn kleine tekstbestanden (letters en/of getallen) die informatie van de webserver over de Klant (browser) kan opslaan en die gebruikt kan worden gedurende het bezoek zelf aan de website (sessie cookies) of later, ook na enkele dagen (permanente cookies). De cookies worden, aan de hand van de voorkeur van de Gebruiker, door de browser op de specifiek gebruikte apparatuur (computer, tablet, smartphone) opgeslagen.
De cookies zijn nuttig omdat hierdoor een website het apparaat van de Gebruiker herkent. Cookies worden gebruikt om verschillende doeleinden zoals het efficiënter surfen tussen de webpagina’s, voorkeursites herinneren en, over het algemeen, de navigatiebeleving verbeteren. Bovendien worden cookies tevens gebruikt om te garanderen dat de reclameaanbieding meer gericht en afgestemd is op de Gebruiker en op zijn interesses. Aan de hand van de werking en de gebruiksdoelstellingen, worden de cookies onderverdeeld in technische cookies, profiling cookies en cookies van derden. De huidige Site maakt uitsluitend gebruik van technische cookies e cookies van derden.
Technische Cookies. De technische cookies worden uitsluitend gebruikt “voor de overdracht van identificatiegegevens op een elektronisch communicatie net en is strikt beperkt voor de levering van de door de Gebruiker gevraagde dienst ” (zie artikel 122, lid 1, van de Code). Ze worden voor geen ander doel gebruikt en zijn gewoonlijk direct door de houder of de beheerder van de web site geïnstalleerd. Deze kunnen tevens onderverdeeld worden in navigatie cookies of sessie cookies, die de normale navigatie en gebruik van de web site garanderen; analyse cookies, geassimileerd met de technische cookies indien direct gebruikt door de beheerder van de Site om inlichtingen te verzamelen, in geaggregeerde vorm, over het aantal gebruikers en hoe deze de website bezoeken; functie cookies, waardoor de Gebruiker kan surfen aan de hand van een reeks geselecteerde criteria om de geleverde service te verbeteren.
Voor de installatie en het gebruik van deze cookies is geen voorafgaande toestemming van de Gebruikers vereist.
Deze cookies kunnen uitgeschakeld en verwijderd worden door middel van de instellingen van de browser. Alle moderne browsers staan toe de cookiesvoorkeuren te wijzigen. Gewoonlijk zijn deze instellingen in de “opties” of in het Actiemenu “Voorkeuren” van de browser van de Gebruiker te vinden. Om deze instellingen te begrijpen zijn de volgende links nuttig. Of u kunt voor meer informatie de functie “Help” in de browser gebruiken.
Instellingen van de cookies in Internet Explorer
Instellingen van de cookies in Firefox
Instellingen van de cookies in Chrome
Instellingen van de cookies in Safari en iOS
In het geval van blokkering van het gebruik van cookies, wordt de aan de Gebruiker geleverde dienst beperkt door de Site, waardoor de gebruikservaring van de Site wordt beïnvloed.

Technische cookies aanwezig op de site Doelstelling Verval
all_language Opslaan van de taal tijdens het surfen 365 dagen
SSC_campingcevedaleit Bevat sessie informatie (home pagina) 180 dagen
SN_campingcevedaleit Bevat sessie informatie (klik op privacy) 180 dagen
SSID_campingcevedaleit Bevat sessie informatie Tot de sluiting van de browser
SV_campingcevedaleit Bevat sessie informatie Tot de sluiting van de browser
displayCookieConsent Bevat sessie informatie (klik niet op privacy) Tot de sluiting van de browser

Profilering Cookies
Deze website maakt geen gebruik van hulpmiddelen om het Gebruikers profiel te volgen, noch profilering cookies van derden.
Tijdens de navigatie zou de Gebruiker op zijn apparaat ook cookies van sites of van verschillende web servers (zie cookies van “derde partijen”) kunnen ontvangen: dit gebeurt omdat er op de Site elementen aanwezig kunnen zijn zoals, bijvoorbeeld, afbeeldingen, plattegronden, geluiden, specifieke links naar webpagina’s en andere domeinen die aanwezig zijn op andere servers dan die waarop de gevraagde pagina aanwezig is. Met andere woorden, deze cookies zijn rechtstreeks ingesteld door beheerders van andere web sites of servers dan die van de Site zelf. Deze derde partijen kunnen theoretisch cookies instellen terwijl u de Site bezoekt en op deze wijze inlichtingen verkrijgen met betrekking tot het feit dat u de web site van COGEST bezocht hebt.
Meer inlichtingen over het gebruik van cookies vindt u via de links hieronder. Als de Gebruiker besluit om geen toestemming te verlenen voor het gebruik van cookies van derde partijen, zullen uitsluitend de functie van de site van derde partijen gebruikt kunnen worden die dergelijke cookies niet nodig hebben.
Social Facebook en Twitter
Deze Site geeft door middel van links toegang tot de sociale netwerken, Facebook en Twitter, maar de betreffende profilering cookies, waar aanwezig, worden op het surfapparaat van de Gebruiker geïnstalleerd alleen nadat deze de Site heeft verlaten en de toegang tot de sociale netwerken heeft geactiveerd. Voor verdere inlichtingen over de cookies van de twee genoemde sociale netwerken ga naar de volgende pagina’s:
https://www.facebook.com/about/privacy/ en http://support.twitter.com/privacy
Google Analytics
Deze Site maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van het web verkeer aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Ook in dit geval gaat het om cookies van derde partijen verzameld en beheerd op een anonieme wijze om de prestaties van de gastsite bij te houden en te verbeteren (performance cookies).
Google Analytics gebruikt de cookies om, op anonieme wijze, informatie te verzamelen en te analyseren over het gebruiksgedrag van de web site (hierbij inbegrepen het IP-adres van de Gebruiker). Deze informatie wordt verzameld door Google Analytics, die ze verwerkt om rapporten op te stellen met betrekking tot de website-activiteiten. Deze Site maakt gebruik van het analysesysteem van Google om de persoonsgegevens bij te houden en te verzamelen. Google combineert uw IP-adres niet met andere gegevens waarover Google beschikt noch probeert hij een IP-adres te combineren met de identiteit van een Gebruiker. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Voor verdere inlichtingen, verwijzen we naar de volgende link:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
De Gebruiker kan de werking van Google Analytics selectief uitschakelen en dus het gebruik van cookies weigeren door op zijn browser het opt-out element van Google te installeren. Om Google Analytics uit te schakelen verwijzen we naar de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Shinystat Analytics
Deze Site maakt ook gebruik van Shinystat Analytics, een webanalyse-service van het web verkeer aangeboden door Shiny Srl. Ook in dit geval gaat het om cookies van derde partijen verzameld en beheerd op een anonieme wijze om de prestaties van de gastsite bij te houden en te verbeteren (performance cookies).
Shinystat Analytics gebruikt de cookies om, op anonieme wijze informatie te verzamelen en te analyseren over het gebruiksgedrag van de web site (hierbij inbegrepen het IP-adres van de Gebruiker). Deze informatie wordt verzameld door Shinystat Analytics, die ze verwerkt om rapporten op te stellen met betrekking tot de website-activiteiten. Deze Site maakt gebruik van het analysesysteem van Shinystat om de persoonsgegevens bij te houden en te verzamelen. Shinystat combineert uw IP-adres niet met andere gegevens waarover Shinystat beschikt noch probeert hij een IP-adres te combineren met de identiteit van een Gebruiker. Shinystat mag deze informatie aan derden verschaffen indien Shinystat hiertoe wettelijk wordt verplicht of zover deze derden de informatie namens Shinystat verwerken. Voor verdere inlichtingen, verwijzen we naar de volgende link: http://www.shinystat.com/it/informativa_sito.html
De Gebruiker kan de werking van Shinystat Analytics selectief uitschakelen en dus het gebruik van cookies weigeren door op zijn browser het opt-out element van Shinystat te installeren. Om Shinystat Analytics uit te schakelen verwijzen we naar de volgende link: http://www.shinystat.com/it/opt-out_free.html
3) Verwerkingsmethoden
Persoonlijke gegevens worden verwerkt met behulp van elektronische hulpmiddelen, of in ieder geval met geautomatiseerde, computer- of telematische instrumenten met logica die bijzonder verbonden is met de hierboven uitgedrukte doeleinden en, in ieder geval, teneinde de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens zelf te waarborgen.
4) Verstrekking van persoonsgegevens
Los van wat gespecifieerd is voor de surfgegeven, is de verstrekking van de persoonsgegevens voor de doeleinden van paragraaf A.i van de Inschrijfgegevens verplicht, want zonder kan COGEST aan de verzoeken van de Gebruiker niet beantwoorden, terwijl het verstrekken van de Inschrijfgegevens voor de doeleinden van paragraaf A.ii vrijwillig is, en er dus geen gevolgen zullen zijn in geval van weigering door de Gebruiker, behalve het niet ontvangen van de periodieke nieuwsbrief.
5) Mededelen van gegevens
Behalve de mededelingen voor de wettelijke verplichtingen, worden de gegevens van de Gebruiker niet aan derde partijen meegedeeld behalve wat in de bovenstaande paragrafen met betrekking tot de Profilering Cookies van derde partijen is weergegeven.
6) Houder en Verantwoordelijke van de verwerking
Houder van de gegevensverwerking is COGEST S.r.l., in de persoon van zijn voorlopige wettelijke vertegenwoordiger, gevestigd in Ossana (TN), Via Pendege 7, telefoon en fax 0463/751630; e-mail info@campingcevedale.it, de Gebruiker kan zich wenden tot de Houder om zijn rechten uit te oefenen ingevolge artikel 7 van de Code voor de Bescherming van persoonsgegevens, waarvan de volledige tekst hieronder wordt weergegeven.
Artikel 7 Wetsbesluit 30 juni 2003, n. 196 (Recht op toegang tot persoonsgegevens en andere rechten)
1. De betrokken persoon heeft het recht om bevestiging te verkrijgen van het bestaan van hem betreffende persoonsgegevens, ook indien deze nog niet zijn ingeschreven, en hiervan op een begrijpelijk manier op de hoogte te worden gesteld.
2. De betrokken persoon heeft het recht informatie te verkrijgen over:
a) de herkomst van zijn persoonsgegevens;
b) de doeleinden en methoden van de gegevensverwerking;
c) de procedures die toegepast worden bij de verwerking van de gegevens met behulp van elektronische hulpmiddelen;
d) de identificatiegegevens van de houder, de verantwoordelijken en de aangewezen vertegenwoordiger op grond van artikel 5, lid 2;
e) de personen of categorieën van personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die er kennis van kunnen nemen in hun hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordiger op het grondgebied van de staat, van verantwoordelijken of aangestelden.
3. De betrokken persoon heeft recht om:
a) updates, aanpassingen of, indien gewenst, integratie van de gegevens te verkrijgen;
b) het laten verwijderen, blokkeren, anonimiseren of afschermen van onrechtmatig verwerkte gegevens, waaronder inbegrepen gegevens die niet bewaard hoeven te worden ten behoeve van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;
c) een verklaring te verkrijgen dat de activiteiten vermeld onder a) en b) ook bekend zijn gemaakt, ook met betrekking tot de inhoud ervan, aan de personen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, behalve in het geval dat de naleving hiervan onmogelijk blijkt te zijn of betekent dat er middelen moeten worden gebruikt die duidelijk buiten alle proporties zijn ten opzichte van het beschermde recht.
4. De betrokken persoon heeft het recht om zich, geheel of gedeeltelijk, te verzetten:
a) om legitieme redenen, tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens, ook als ze van belang zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn;
b) tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het versturen van reclamemateriaal of directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

• Voorwoord
Hieronder zijn de gebruiksvoorwaarden weergegeven van de website www.campingcevedale.it (hierna de “Gebruiksvoorwaarden” en de “Site”), waar iedereen die de Site bezoekt zich aan moet houden.
Door gebruik te maken van de Site en iedere andere handeling die te maken heeft met het navigeren op zijn webpagina’s, verplicht u zich tot volledige aanvaarding van de huidige Gebruiksvoorwaarden.
Indien de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden niet wil aanvaarden, dan is het voldoende niet op de pagina’s van de Site te surfen.
Iedereen die de Site bezoekt aanvaardt automatisch dat hij de Site en het materiaal hierop niet zal gebruiken voor onwettige doeleinden of in strijd met de geldende wetgeving.
De Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door zijn Houder, COMPAGNIA GESTIONI TURISTICHE S.R.L. (hierna “COGEST”), gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruikers, die deze gebruiksvoorwaarden regelmatig door moeten nemen alvorens tot de inhoud van de Site te treden. De toegang tot de Site na deze wijzigingen betekent een volledige aanvaarding van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.
• Inhoud van de Site
De Site is een portaal voor het verkrijgen van informatie en voor de online reservering van kampeerplaatsen en accommodaties (“chalet”). De Site wil informatie, afbeeldingen, enz. verschaffen om een beeld van alle aan de Gebruikers aangeboden voorzieningen te geven.
De voorzieningen en hun inhoud worden geleverd door COGEST en door zijn leveranciers. De inhoud van de voorzieningen is met veel aandacht en zorg gecontroleerd.
De door de huidige Site geleverde voorzieningen zijn geheel gratis. De enige kosten voor de Gebruiker zijn de kosten voor de internetverbinding.
De inhoud van de Site (foto’s, video’s, merken, logo’s, domeinnamen, toepassingssoftware, grafische lay-out, enz.) en de daarmee verbonden rechten behoren toe aan COGEST, daarom kunnen ze uitsluitend geraadpleegd worden voor persoonlijk gebruik, daar ieder gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van COGEST uitdrukkelijk verboden is.
De Site kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden.
COGEST is absoluut niet verantwoordelijk, noch direct noch indirect, voor genoemde derden in het kader van de informatiedienst op deze Site.
Niets van de inhoud van de Site kan beschouwd worden als een verzoek, een aanbieding of een advies om met genoemde derden een bepaalde transactie aan te gaan, indien de Gebruiker van de Site hier wel gebruik van maakt is dat op zijn eigen risico en verantwoordelijkheid.
Door, via de Site, een boekingsprocedure te simuleren, een verblijf te reserveren en te betalen en ook door de widget van de beoordelingsformulier van de Camping Cevedale te activeren, heeft de Gebruiker toegang tot het reserveringsportaal Secureholiday beheerd door de maatschappij Ctoutvert; voor verdere inlichtingen met betrekking tot het beheer van de gegevens van de Gebruikers verzameld door het portaal, over het privacy-beleid en over de toegepaste cookies neem contact op met:
Ctoutvert PIVA FR67433265618 – Tel +33 561 47 23 53 – Fax +33 534 40 84 77 – Mail contact@ctoutvert.com
10 place Alfonse Jourdain 31000 Toulouse Francia.
• Uitsluiting van garantie en beperking van aansprakelijkheid
De inhoud gepubliceerd op de Site heeft als enige doel het verschaffen van algemene inlichtingen.
COGEST sluit uitdrukkelijk iedere, impliciete of expliciete, garantie uit met betrekking tot de inlichtingen op de Site. In geen enkel geval zijn COGEST en zijn inhoudsproviders aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Site of van de inhoud ervan.
COGEST ziet tevens af van iedere aansprakelijkheid voor de inhoud van audio/video berichten, teksten, die niet rechtstreeks van hem afkomstig zijn en met betrekking tot de betrouwbaarheid en de juistheid van inlichtingen, gegevens en reclame, verspreid of aanwezig via hyperlinks (“links”), of gedownload als databestanden van de Site.
In het bijzonder kan COGEST absoluut niet aansprakelijk beschouwd worden voor de juistheid en volledigheid van de inlichtingen bekendgemaakt via de Site volgens de toepasselijke wetgeving (in het bijzonder met betrekking tot auteursrechten, goede zeden, openbare orde, privacy, enz.).
COGEST en zijn infoproviders wijzen elke vorm van aansprakelijkheid af inzake fouten, onjuistheden en gebreken in de bekendmaking van gegevens. COGEST behoudt zich het recht voor, zonder verplichting, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, fouten, onjuistheden of nalatigheden op de Site, aan te passen, wijzigen of corrigeren.
In geen enkel geval zal COGEST aansprakelijk geacht worden voor schade, daarbij inbegrepen en zonder beperking de directe en indirecte of extracontractuele, ook potentiele, schade, die voortkomen uit of in verband met de toegang, het gebruik, de diensten, het browsen of linken naar andere sites.
Bovendien wijst COGEST elke verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen van het systeem en voor schade of voor het verlies van winst die hieruit zouden kunnen voortvloeien.
COGEST wijst iedere verantwoordelijkheid af met betrekking tot eventuele schade veroorzaakt aan zijn Gebruikers en/of aan derden door het gebruik van de Site.
De Gebruiker neemt dus de volledige verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot het gebruik van de Site en tot eventuele burgerlijke en strafrechtelijke gevolgen ervan.
• Intellectueel eigendomsrecht
De naam campeggiocevedale.it en campingcevedale.it, de grafische gegevens, de instellingen, de structuur van tekst/video/audio op deze Site en de techniek nodig voor de werking van de Site zelf, zijn eigendom van COGEST die alle rechten behoudt, tenzij niet anders gemeld.
De Site, de inhoud van de Site en alle onderdelen van de software zijn beschermd door de bestaande auteursrechten (Wet n. 633/1941) en de bescherming van het industriële eigendom.
De Gebruikers hebben toestemming, uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik, om de inlichtingen en alle gegevens verkregen via de Site op te slaan, op te nemen, af te drukken en te tonen, mits er geen enkele kennisgeving van auteursrecht wordt verwijderd of in ieder geval met betrekking tot het intellectueel eigendom en de inhoud op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast. Het downloaden of het kopiëren van materiaal of software van de Site verleent geen enkel recht op het genoemde materiaal of software. In geen enkel geval heeft de Gebruiker het recht om, op welke wijze dan ook, iedere inlichting en ieder formaat aan derden te verzenden, verspreiden, reproduceren of te publiceren. Ook is het gebruik van deze gegevens of inlichtingen in het kader van een economische of commerciële activiteit verboden. De gedeeltelijke of volledige reproductie van het materiaal van de Site is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door de eigenaar van de reproductie- en uitbuitingsrechten.
De verspreiding van verwijzingen naar de Site en van zijn inhoud, is uitsluitend toegestaan voor reclamedoeleinden en voor het catalogiseren ervan in zoekmachines, indexsites, tijdschriften, magnetische en ieder ander communicatiemiddel.
Iedere handeling of poging tot manipulatie of hacken van de systemen van de Site wordt vervolgd krachtens de vigerende wetgeving.
• Contacten
De verantwoordelijke van deze Site, aan wie men zich kan wenden voor verdere inlichtingen, is de COMPAGNIA GESTIONI TURISTICHE S.R.L. e-mail: info@campingcevedale.it tel.: +39 0463 751630
• Taal
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn tevens beschikbaar in andere talen. De vertaling is bedoeld om de Gebruikers te helpen bij het begrijpen van deze voorwaarden; in het geval van een geschil of een discrepantie tussen de vertaling en de oorspronkelijke Italiaanse versie geldt, conform de wet, de laatst genoemde.

GEAVANCEERDE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

Toepasselijke wetgeving
De maatschappij Compagnia Gestioni Turistiche s.r.l. (verder aangegeven met “COGEST”), om de doeltreffendheid van de opslag van documenten te verbeteren, en om een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu, door het afdrukken van de te bewaren documenten te vermijden, heeft gekozen voor de invoering van de Geavanceerde Elektronische Handtekeningservice, gebaseerd op het gebruik van een technologie zoals bedoeld in Wetsbesluit 7 maart 2005, nr. 82, “Digitaal Administratiewerk”, in overeenstemming met het Italiaans besluit DPCM 22 februari 2013 “technische regels voor de productie, het zetten en de verificatie van digitale en gekwalificeerde geavanceerde elektronische handtekeningen, volgens de artikelen: 20, lid 3, 24, lid 4, 28, lid 3, 32, lid 3, letter b), 35, lid 2, 36, lid 2, en 71.” en de Algemene Maatregel met betrekking tot biometrische gegevens – 12 november 2014 n. 513 van de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens.
Door de toegepaste technologische oplossingen is het mogelijk papieren documenten zoveel mogelijk met digitale documenten te vervangen, waardoor de verzameling en de ondertekening door de klanten (verder “Klant/Klanten”) wordt versneld en waarbij de geldigheid en bewijskracht gelijk is aan die van de traditionele papieren documenten, overeenkomstig de artikelen 2702 en 1350, lid 1, nr. 13 van het Burgerlijk Wetboek. Bovendien wordt het gebruik van deze systemen enerzijds gerechtvaardigd om pogingen van fraude en het fenomeen van identiteitsdiefstal tegen te gaan en, anderzijds wil het de garanties van authenticiteit en integriteit van elektronisch ondertekende documenten versterken, ook met het oog op eventuele geschillen verbonden met de ontkenning van de ondertekening van een bepaald document.
COGEST, bewust van de bovenbeschreven mogelijkheid, heeft ervoor gekozen om, bij zijn betrekkingen met zijn Klanten, gebruik te maken van een bijzondere bewerkings- en ondertekeningdienst voor de documenten door het aanbrengen van de Geavanceerde Elektronische Handtekening, (afgekocht “FEA” of de Grafometrische Handtekening) verder simpelweg “Service” genoemd, gebaseerd op een technologie waardoor de ondertekening met een elektronische pen direct op een speciale tablet wordt gezet; het gaat om een grafisch handtekeningsysteem verbonden met een geavanceerde elektronische handtekening, zoals beschreven in het wetsbesluit van 7 maart 2005, nr. 82, “Digitale Administratiewet” die niet de centrale opslag van biometrische gegevens voorziet.
Het aanbrengen van de Geavanceerd Elektronische Handtekening door de Klant, wordt gekenmerkt door de eenvoud en directheid waarbij tijdens de ondertekening behalve het grafische teken zelf, binnen het digitale document, ook een reeks gedragsgegevens van de Klant worden opgenomen, zoals de snelheid, de uitgebrachte druk, de versnelling van de bewegingen maar ook de beweging van de pen als deze van de tablet wordt gehaald; wat allemaal een biometrische waarde krijgt.
Deze Service zorgt voor de naleving van de wetseisen en in het bijzonder de identificatie van de Klant, de unieke verbinding van de handtekening met de ondertekenaar, de handtekening met het ondertekende document en de exclusieve controle van de ondertekenaar van het handtekening productiesysteem van de Klant; de technische eigenschappen van deze oplossing, waarborgen bovendien de integriteit van het document met betrekking tot de niet-wijzigbaarheid ervan en van zijn inhoud (Art. 56 van de Technische Regels – DPCM 22 februari 2013).
Gebruikshandleiding
Deze staat ter inzage bij de Camping Cevedale
Eigenschappen van het systeem
De hieronder weergegeven beschrijving voldoet aan de verplichtingen van letter e) van Art. 57 van het wetsbesluit DPCM 22.02.2013 (het bekendmaken van de kenmerken van het systeem dat verwezenlijkt is om de eisen van art. 56, lid 1 te waarborgen).
a) de identificatie van de ondertekenaar van het document;
Voor de identificatie vraagt COGEST de Klant om een geldige identiteitskaart.
Het grafische teken tezamen met de biometrische gegevens, die zeer precies worden opgenomen door de tablet tijdens het zetten van de handtekening, zijn identificatiegegevens van de ondertekenaar.
b) de unieke verbinding van de handtekening met de ondertekenaar;
De tablet en de Software voor de handtekening waarborgen:
• de unieke verbinding tussen het systeem voor de handtekening en de Software,
• de verbinding tussen HASH van het document en de handtekening van de Klant,
c) de exclusieve controle van de ondertekenaar van het handtekening productiesysteem, met inbegrip van de biometrische gegevens die eventueel voor de productie van de handtekening zijn gebruikt;
De ondertekenaar heeft altijd een exclusieve controle van het systeem dat voor de productie van de handtekening wordt gebruikt, daar hij voor iedere afzonderlijke handtekening die hij op het document gezet heeft, het volgende kan doen:
• het document inzien zodat hij altijd weet wat door hem ondertekend wordt,
• het document ondertekenen,
• zijn handtekening bevestigen,
• zijn handtekening wissen en opnieuw zijn handtekening zetten,
• de ondertekening annuleren.
d) de mogelijkheid om te controleren dat het ondertekende digitale document na de ondertekening niet is gewijzigd;
“De Klant kan altijd controleren dat het digitale document, na de ondertekening, niet is gewijzigd.
Bij het Italiaanse Bureau voor de digitale diensten (AgID) op http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica, zijn er enkele softwareprogramma’s die in staat zijn dit te controleren in overeenstemming met [CNIPA DEL.45].
Deze controle kan tevens door Adobe Acrobat Reader® worden uitgevoerd.

e) de mogelijkheid voor de ondertekenaar om het ondertekende document te visualiseren;
De Klant heeft altijd ter beschikking wat hij ondertekent omdat op het display het document wordt weergegeven, bovendien kan hij een afdruk van het originele document aanvragen of deze via e-mail of PEC ontvangen.
f) de identificatie van het onderwerp beschreven in artikel 55, lid 2, letter a), de Klant;
De Klant kan altijd met zekerheid identificeren voor wie hij de handtekening heeft gezet daar hij altijd tijdig en zeer duidelijk geïnformeerd wordt over de dienst en bovendien zijn de logo’s goed zichtbaar.
g) het ontbreken van een willekeurig element in het ondergetekende document dat de aktes, feiten of gegevens erin kan wijzigen;
Er wordt gegarandeerd dat alle documenten in niet wijzigbare PDF-formaat zijn en dat er geen functies zijn die later de oorspronkelijk inhoud van het document kunnen veranderen.
h) de unieke verbinding van de handtekening met het ondertekende document.
Deze wordt gewaarborgd door de software van de handtekening die het SHA-algoritme toepast om het document aan de handtekening te verbinden.
De bovengenoemde kenmerken voldoen aan het art. 56 van de Technische regels [DPCM 22/02/2013] en Art. 21 lid 2-bis van CAD.
Eigenschappen van de toegepaste technologieën
De hieronder weergegeven omschrijving voldoet aan de wettelijke voorschriften beschreven in art. 57 letter f) van het besluit DPCM 22.02.2013 (het aangeven van de eigenschappen van de toegepaste technologieën en hoe deze aan de eisen voldoen)
COGEST heeft bijzondere aandacht besteed aan de veiligheid van het verworven biometrisch gegeven. Terwijl de Klant zijn handtekening zet, worden de biometrische gegevens die deze handtekening kenmerken onmiddellijk door de certificatiedienstverlener gedecodeerd met de symmetrische AES-sleutel, de sleutel hiervan wordt ook versleuteld met de openbare sleutel van het asymmetrische RSA algoritme.
De Klant heeft altijd een exclusieve controle van het certificatiesysteem en beschikt over de volgende functies:
• het scrollen van het document zodat hij kan zien wat door hem ondertekend wordt,
• het ondertekenen met een elektronische pen op het display van de tablet op een specifieke zeer duidelijk aangegeven ruimte,
• met de toets [Einde] de gezette handtekening bevestigen,
• met de toets [Herhaal] de gezette handtekening wissen en de handtekening herhalen,
• met de toets [Annuleer] de gezette handtekening annuleren.
Als de Klant de gezette handtekening bevestigt, zal certificatiedienstverlener onmiddellijk de afdruk van het elektronische document met het SHA-algoritme berekenen.
De versleutelde biometrische gegevens, de gedecodeerde AES sleutel, het grafische teken en andere gegevens, worden in het pdf-document ingevoerd. Na afloop van de procedure wordt het document in de standaard PAdES-modus ondertekend door de certificatiedienstverlener, met een gekwalificeerd handtekeningcertificaat volgens besluit CNIPA 21 mei 2009, nr.45 [CNIPA Del.45].
Deze laatste handtekening garandeert de integriteit van het document (niet gewijzigd document) en de authenticiteit van het elektronisch document.
Het hier beschreven systeem zorgt aan de ene kant voor de verwerving van persoonlijke gedragsgegevens verbonden aan de biometrie en aan de andere kant dat deze gegevens niet door de houder veranderd kunnen worden zodat er een zeer hoog veiligheidsniveau is.
Sleutels en Certificaten
Hetgeen hieronder wordt beschreven voldoet aan de algemene wettelijke maatregel m.b.t. de biometrie – 12 november 2014 nr. 513 paragraaf 4.4 van de Garant voor de bescherming van de persoonsgegevens en van DPCM 22.02.2013.
PUBLIEKE ENCRYPTIE SLEUTEL
De publieke encryptie sleutel wordt ingevuld middels de Handtekeningsoftware en wordt gebruikt om de AES sleutel te versleutelen, deze wordt dan weer gebruikt om de biometrische gegevens en andere informaties die nodig zijn voor de handtekening procedure te versleutelen.
De publieke en de geheime sleutels worden gegenereerd door een AgID erkende Certification Authority de Consiglio Nazionale del Notariato (S.C.N.N.).
GEHEIME ENCRYPTIE SLEUTEL
De geheime encryptie sleutel, de enige sleutel die de AES sleutel laat zien waarmee vervolgens de biometrische gegevens worden versleuteld wordt door een derde wettelijk erkende partij bewaard: de Certification Authority Consiglio Nazionale del Notariato (S.C.N.N.).
Deze derde partij zal door de rechtbank worden opgeroepen in geval van een geschil, en zal de aangegeven leveringsmodus opvolgen.
In geen enkel geval zullen noch COGEST noch de Klant deze sleutel krijgen.
HANDTEKENINGCERTIFICAAT
Het digitale handtekening certificaat wordt gebruikt door de certificatiedienstverlener aan het einde van de Geavanceerde elektronische Handtekening procedure om de integriteit van het document (niet gewijzigd document) en de authenticiteit (auteur Technology Estate s.r.l.) van het elektronisch document te waarborgen.
Het Certificaat wordt gegenereerd door de Certification Authority In.Te.S.A. S.p.A. (een IBM maatschappij) AgID erkend.
Verzekeringen
COGEST, de verlener van de Geavanceerde Elektronische Handtekening in overeenstemming met de Technische Regels [DPCM 22/02/2013] art. 57 lid 4, is voorzien van een verzekeringsdekking.